U nás platí, kto je zvedavý, bude dlho mladý!

 

Aha! Miesto detských objavov v Prešove spolu s občianskym združením Vedecká hračka z Banskej Bystrice, pripravili unikátnu interaktívnu výstavu KOLESO – vedecká hračka, kde majú všetci návštevníci možnosť pohrať sa s viac ako 120 exponátmi a zároveň objavovať a skúmať prírodné javy prostredníctvom vedeckých hračiek.

Aha! Točí sa to, nespadne to? Alebo viete, akú silu má nič?

Na tejto výstave sa to nie len dozviete, ale budete si to môcť aj vyskúšať, zažiť a zahrať sa. Návštevníci rôzneho veku a vzdelania môžu spoznávať prírodné zákony a vlastnosti prostredníctvom vedeckých hračiek, ktoré demonštrujú konkrétnu prírodnú zákonitosť, jav alebo technický fenomén.

Vedecké hračky, neškolské fyzikálne experimenty a hlavolamy vybrali, navrhli alebo zhotovili dobrovoľní členovia, súťažiaci a priatelia občianskeho združenia Vedecká hračka, ktorí už takmer 25 rokov
popularizujú voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity najmä detí a mládeže, propagujú vedecké hračky a hry s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. Viac informácií: www.vedeckahracka.sk

Cieľom výstavy je vyvolať záujem o fyzikálne deje, pomôcť vnímať a chápať prírodné javy, popularizovať prírodovedné disciplíny, posúvať hranice detského porozumenia svetu, podporovať zvedavosť a radosť
z objavovania.

Výstava vytvorí jedinečný priestor na experimentovanie, v ktorom budeme podnecovať zvedavosť návštevníkov, ich kreativitu, unikátny prístup k riešeniu problémov i odvahu pýtať sa, aby sme podporovali rozvoj talentov a osobností.

Odporúčaný vek je aspoň 3 roky, avšak u nás vítame aj tých najmenších.

Výstava je určená pre všetkých malých, stredných aj veľkých zvedavcov, ktorí sa radi hrajú a chcú sa pritom niečo nové naučiť.