• Skús!

 

 

 

z

Otvorené, vyskúšané, overené, dokonca aj nafilmované STV a TV Markíza!

Zdá sa Vám matematika nudná, nezábavná, prípadne ťažká?

Príďte zmeniť svoj názor a navštívte výstavu, ktorá Vás presvedčí o opaku a popritom Vám zaručí spoločný rodinný zážitok.

 

Tešíme sa na všetkých!

 
 
 

 

Vďaka Vyšegradskému fondu sa nám tento rok podarilo navštíviť Miláno, Taliansko, kde sme mali možnosť preskúmať a objaviť dve veľmi dôležité inštitúcie, ktoré sa už po dlhé desaťročia venujú interaktívnej práci s deťmi: Reggio Children international center a MUBA- Museo dei Bambini. Obe inštitúcie pripravujú unikátne výstavy a workshopy, v ktorých sú deti aktívnymi participantmi a nie len pozorovateľmi.

Na grante participujeme s ďalšími organizáciami z krajín V4, ktoré sa podobne ako my snažia o propagáciu neformálneho vzdelávania detí a mládeže a o založenie úspešných interaktívnych detský múzeí.

Viac na: https://www.facebook.com/V4ChildrensMuseums/

 

Reggio Emilia je nie len názov mesta v Taliansku, ale aj unikátny pedagogický prístup, ktorý vníma dieťa ako aktívneho člena spoločnosti od útleho veku, ktorý rešpektuje rôzne spôsoby učenia a aktívnu participáciu detí na vzdelávaní.

Zakladateľom je Loris Malaguzi, ktorý používa termín „nekonečné množstvo jazykov“, ktorými deti objavujú, vyjadrujú a komunikujú svoje pocity, predstavy a myšlienky. 

 

Čo nájdete na výstave KOLESO- vedecká hračka

" Vy rozhodujete, my pomáhame"

V grantovom programe TESCO “ Vy rozhodujete, my pomáhame! sme sa umiestnili na treťom mieste v spolupráci s Kúzelnou fyzikou.

V júni sa môžete tešiť na vystúpenie tohto jedinečného programu v AHA! Mieste detských objavov

Ďakujeme za každý jeden hlas!!!