Vernisáž 14.09.208

Dňa 14.09.2018 sme slávnostne otvorili Aha! Miesto detských objavov prvou zážitkovou výstavou Leonardium.

Ďakujeme naším sponzorom, jedinečným hosťom, prešovskej spisovateľke Gabriele Futovej a Žofii Teplickej, manažérke programu MyMachine z Karpatskej Nadácie za ich viditeľný entuziazmus v otázkach interaktívneho vzdelávania detí.

Sme vďační za kreatívnu  spoluprácu so zábavno-vzdelávacím programom Kúzelná  Fyzika, prezentovaný zanieteným Michalom Figurom, a detskému prešovskému neštátnemu divadielku Portál, ktorí vytvorili zábavný a nezabudnuteľný program pre našich detských návštevníkov počas vernisáže.

Taktiež vďaka všetkým návštevníkom, ktorí prejavili záujem a podporujú nás v našej činnosti.