KREATÍVNE VEDY

Podporou detskej zvedavosti rozvíjame celú spoločnosť”

 


Kreatívne vedy je občianskym združením, ktoré vzniklo v januári 2018 s cieľom vytvárať originálne, nezvyčajné a výnimočné aktivity pre deti a rodiny, ktoré dokážu rozvíjať detský potenciál. Chceme priniesť rodinám radosť z poznania, radosť z aktívne stráveného tvorivého času a podporovať neutíchajúci záujem a zvedavosť detí o náš svet.

Veríme, že rozvíjaním detskej zvedavosti dokážeme zvýšiť záujem detí o vedu a umenie, čím prispejeme k otvorenej, akceptujúcej a vyspelej spoločnosti.

Naším cieľom je vytvárať partnerstvá s deťmi, podporovať ich jedinečné vízie a vytvoriť tak priestor, kde sa kreativite medze nekladú. Pokladáme za dôležité deti nielen pasívne zabávať, ale aktívne ich zapájať do procesu tvorby aktivít i realizácie ich vlastných nápadov a riešení.

Našou víziou je poskytovať možnosti  a príležitosti všetkým deťom bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické či kultúrne postavenie.

Naše ciele:  

  • Založiť prvé interaktívne detské zážitkové centrum na východe Slovenska s názvom Aha! Miesto detských objavov.
  • Vytvárať inovatívne, kreatívne aktivity a zvyšovať záujem detí o vedy a umenie.
  • Aktívne spolupracovať s detským publikom.
  • Ponúkať alternatívne a atraktívne možnosti, ako tráviť voľný čas s rodinou v Prešove.
  • Prezentovať aktuálne vedecké poznatky.
  • Byť zdrojom informácií a partnerom pre školy a učiteľov.
  • Využívať lokálne zdroje a ekologicky udržateľné riešenia.
  • Zvyšovať atraktivitu nášho mesta pre domácich aj zahraničných obyvateľov.
  • Spolupracovať s lokálnymi neziskovými a občianskymi združeniami.

Skús, skúmaj, zaži!

To sú základné piliere nášho občianskeho združenia. Snažíme sa u detí podporovať ich schopnosti pýtať sa, objavovať a tvoriť. Sme zanietené mamky, sestry, krstné, tety, sesternice a ženy, ktoré chcú deťom dopriať možnosť intelektuálneho a kreatívneho šantenia v našom rodnom meste Prešov.

Intelektuálne šantenie preto, lebo máme pocit, že v Prešove okrem obchodných a tzv. trampolínových centier nie je nič, kde by sme ako rodina mohli aktívne a zvedavo tráviť náš spoločný čas. Chýba nám priestor, kde by sme mohli s deťmi pozorovať, skúšať a učiť sa, ako funguje svet. Miesto, kde by sme spolu objavovali krásy, tajomstvá a radosti, ktoré sú okolo nás, kde by sme sa spolu vždy niečomu novému priučili a kde by sme mohli skúšať a trénovať všakovaké javy – fyzikálne, sociálne, prírodné i kopec iných.

Chceme rozvíjať detský intelekt prostredníctvom hry, podporovať rodinné vzťahy spoločnými zážitkami a prinášať celej spoločnosti stále nové témy.

Hra je pre deti dôležitá činnosť, prostredníctvom ktorej spoznávajú svet, ľudí okolo seba, učia sa, čo je dobré, čo zlé. Hra má vzdelávaciu funkciu, pretože prostredníctvom nej deti získavajú nové zručnosti, odhaľujú vlastnosti rôznych vecí a základné princípy ich fungovania. Hra dokáže aktivizovať fyzickú, intelektuálnu a emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa. No najdôležitejšie je, že hra je zábava, imitácia sveta a odraz detskej duše. Pri hre rozvíjame schopnosti detí komunikovať a naše schopnosti načúvať a nazerať do detského sveta.

Zatiaľ čo v klasickom formálnom vzdelávaní vnímame informácie predovšetkým prostredníctvom zraku, u nás chceme deťom umožniť zapájať aj ostatné zmysly a umožniť im zážitok aj z dotyku, zvuku, či chuti. U detí je prirodzené, že nechcú ostať len pri vizuálnom vnímaní, ale túžia predovšetkým po hmatovom zážitku. Ak vytvoríme deťom možnosť aktívne zapojiť všetky zmysly v procese učenia, podporíme nielen ich záujem a motiváciu vzdelávať sa do budúcna, ale pomôžeme im zapamätať si takmer dvojnásobne viac! Preto chceme, aby sa detské publikum stalo u nás detským spoluautorom.

A kreatívne šantenie? Chceme dopriať deťom kreativitu, tvorivosť nielen v zmysle umeleckom, ale aj v tom, ako vnímame svet. Radi by sme zdôrazňovali, že každý z nás má na svet originálny pohľad a dokáže tak výnimočne a kreatívne obohatiť všetkých naokolo. Preto je naším cieľom poskytnúť deťom možnosť, ako pretaviť ich pohľad a nebáť sa byť jedinečným!

Chceme deťom a rodinám poskytnúť zážitky, nie pasívny relax. Chceme vám ponúkať aktívne a zmysluplne strávený spoločný voľný čas, nie konzum.  Chceme vám umožniť možnosť spolu objavovať, nie nudiť sa.

Dokumenty na stiahnutie:

Výročná správa OZ Kreatívne vedy za rok 2018: Výročná správa2018